Bếp Điện Từ Taka TK 02C2

Bếp Điện Từ Taka TK 02C2

Bếp Điện Từ Taka TK 02C2

Giá: 6,000,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Điện Máy Bình Minh

Đến nơi bán
Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận