Bếp điện từ Taka I1X 2000W

Bếp từ đơn Taka I1X

Bếp từ đơn Taka I1X

Giá: 1,200,000 VND

Khu vực: Hồ Chí Minh

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận