Bếp điện từ Taka I1A1

Bếp từ Taka TK I1A1

Bếp từ Taka TK I1A1

Giá: 10,499,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận