Bếp điện từ đơn Kangaroo KG362i

Bếp từ Kangaroo KG362i

Bếp từ Kangaroo KG362i

Giá: 1,390,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận