Bếp Điện Từ Electrolux ETD40

Bếp từ Electrolux ETD40

Bếp từ Electrolux ETD40

Giá: 2,180,000 VND

Khu vực: Hà Nội

Bếp Điện Từ Electrolux ETD40 1 Mâm

Điện Máy Bình Minh

Đến nơi bán
Bếp từ Electrolux ETD40

Bếp từ Electrolux ETD40

Giá: Liên hệ

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận