Bếp 2 Từ Taka TK I828N

Bếp 2 Từ Taka TK I828N

Bếp 2 Từ Taka TK I828N

Giá: 11,399,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận