Bếp 2 Từ Taka TK I828

Bếp Từ Taka TK I828

Bếp Từ Taka TK I828

Giá: 11,000,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận