Bếp từ đôi Faster FS 2C

Bếp từ Faster FS 2C

Bếp từ Faster FS 2C

Giá: 8,489,000 VND

Khu vực: Toàn quốc

Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận