Bếp Hồng Ngoại Điện Từ Iruka I20

Bếp Hồng Ngoại Iruka i20

Bếp Hồng Ngoại Iruka i20

Giá: 14,990,000 VND

Khu vực: Hà Nội

Bếp hồng ngoại điện từ Iruka I 20 NEW

Điện Máy Thiên Hòa

Đến nơi bán
Thông tin chung
Physical Features
Các tính năng an toàn
Các tính năng về điện
Bảo hành

Bình Luận